Енорийски свещеник

p-stefan

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА СВЕЩ. СТЕФАН (СТОИЛ) ПАЛИКАРОВ
РОДЕН: гр. София на 27.10.1982 г.
ОБРАЗОВАНИЕ:
– 2005 г. Теология, СУ „Св. Климент Охридски” – степен бакалавър
– 2009 г. Теология, СУ „Св. Климент Охридски” – степен магистър
– Езикови курсове в Санта Северина (Италия) и Регенсбург (Германия)
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: Женен с едно дете
ДАТА НА РЪКОПОЛОЖЕНИЕ:
– 01.11.2007 г. – дякон
– 08.11.2007 г. – свещеник
О. Стефан Паликаров

https://www.google.com/url?hl=bg&q=http://bnt.bg/predavanyia/bnt-taksi/istoriyata-na-otets-stefan-palikarov-ot-hrama-sveti-amvrosij-mediolanski&source=gmail&ust=1469986855595000&usg=AFQjCNElESi6WBKg3DwlGV5c0nOr2vdnsw