Богородичен Пост

Свещ. Стефан Паликаров
Българска Православна Църква в Милано